Herkesinbaşınıdöndüren, etrafındasayısızteoridönen, hala tam olarakanlayamadığımızbirkonuvarsa, o da uzaydır. Eğersiz de benimgibiuzayveyıldızlararasımaceralarahayranbiriyseniz, bumakale tam size göre. Öyleya, uzayteması, dizilerinyaratıcılarıiçinadetabiroyunalanı; hayalgücünüsınırlayanhiçbirşey yok. Gelin, size bualandanelerizleyebileceğinizkonusundabirkaçharikaönerisunayım.

UzayınSırlarınıKeşfetmek – “Cosmos: A Spacetime Odyssey”

Neil deGrasse Tyson’ınanlatımıylasunulan “Cosmos: A Spacetime Odyssey”, belgeselformatındabir dizi. Bilimveuzayhakkındaazya da çokbilgisahibiolanherkesinilgisiniçekecektürden. Uzayınsırlarınıanlatırken, görselefektlerle de gözdolduruyor. Ancakbu dizi sadecegörselbirşölendeğil, aynızamandaiçerisindebarındırdığıbilgilerle de oldukçatatminedici. Atomlardangalaksilere, evreninoluşumundaninsanuygarlığınıngeldiğinoktayakadargenişbirperspektifsunuyor. Yani, izlerken hem gözlerinizbayramediyor, hem de yeni şeyleröğreniyorsunuz.

Uzay OperasıSevenlere – “Battlestar Galactica”

Sürekli yeni birşeylerkeşfetmeyiseviyorsanız, “Battlestar Galactica” tam size görebir dizi. Dizi, uzayınderinliklerinde, insanoğlunun yok olmayakarşıverdiğimücadeleyianlatıyor. Yalnızcauzaygemileri, robotlarveuzaylılardeğil, aynızamandakarakterderinliğivekarmaşıkilişkiler de var. İşiniçinebiraz da politikentrikaekleyince, diziyibirsoluktaizlemekmümkün hale geliyor. Ve inanın, bu dizi izledikçeizlettiriyor.

UzayınKomikYüzü – “Rick and Morty”

Biraz da mizaha ne dersiniz? “Rick and Morty” uzayınsadececiddivekarmaşıkbiryerolmadığını, aynızamandaoldukçaeğlencelivetuhafolabileceğinigösteriyor. Kendineözgümizahanlayışıileizleyiciyigüldürmeyibaşaranbu dizi, yine de ciddikonulara da değiniyor. Evreninanlamsızlığı, insanpsikolojisigibiderinmevzular da dizininiçindekendineyerbuluyor. O yüzdensizi hem düşündürecek hem de güldürecekbirşeylerizlemekistiyorsanız, bu dizi tam size göre.

İyi veKötüArasındaki İnce Çizgi – “The Expanse”

Bu dizi, insanlığınuzayıkolonileştirmeyebaşladığıbirdönemielealıyor. Ancak her şeytozpembedeğil; zirakaynaklarkısıtlı, politikgerilimleryüksekvekimin iyi kiminkötüolduğu net değil. “The Expanse”, karaktergelişiminevehikayederinliğineoldukçafazlaönemveriyor. Dizide her kararınbirsonucu, her hareketinbirbedeli var. Bu da diziyiizlerkensizisürekliolarakmeşguledecekbirfaktör.

Sonuç

Bu dizileriönermeminsebebi, sadeceuzaytemasınıişlemelerideğil, aynızamandakarakterderinliği, etiksorularvetoplumsalmeselelergibikonulara da daldırmaları. Yani, budizilersizisadeceeğlendirmeyecek, aynızamandadüşündürecekvebelki de bilgidağarcığınızıbirazdahagenişletecek. Unutmayın, uzaysadecegökyüzündeparlayanyıldızlardeğil; aynızamandahayalgücününsınırsızcadolaşabileceği, bizimhakkımızdaveevrenhakkındabirçokşeyöğretebilecekbiralan.

Yukarıdalistelediğimizdizileri Dizillasitesinde yüksekkalitedeizleyebilirsiniz.

O zaman, hangi diziyiizlemeyekararverdiniz? İzlemeyebaşladığınızda, size söyleyeceğimbirşey var: Koltuğunuzaiyiceyerleşin, çünkübudizilersizikendiiçineçekecekvebirdahabırakmayacak. Hem eğlenip hem de öğrenmekistiyorsanız, bulisteyebirgözatmanızışiddetleöneririm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *